หลังเทศกาลสงกรานต์นี้ ราคาข้าวถุงในส่วนของข้าวหอมมะลิ จะมีการปรับราคาขึ้นอีกอย่างน้อย 10 บาทต่อถุง เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบ ราคาน้ำมัน รวมถึงค่าแรงขั้นต่ำที่จะปรับเพิ่มขึ้น แต่สำหรับข้าวขาวยังไม่มีการปรับราคา เนื่องจากเดือนเมษายน-พฤษภาคมเป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก