ระดับน้ำแม่น้ำโขงบริเวณชายแดนไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร ลดระดับต่ำลงจนถึงขั้นวิกฤต โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอว่านใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการขาด น้ำทำเกษตรกรรมแล้ว อีกทั้งยังเปิดเผยว่า ปีนี้น้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลงไปมาก ปกติช่วงเดือนมีนาคมจะยังคงมีระดับน้ำที่สูงกว่ านี้ แต่สำหรับในปีนี้ แม่น้ำโขงแห้งขอดเร็ว ทำให้เกิดปรากฎการณ์ผิวทรายใต้แม่น้ำผุดขึ้นมา ห่างจากชายฝั่งเกือบ 2 กิโลเมตร เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เหลือพื้นที่เป็นผืนน้ำอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศลาวเพ ียงเล็กน้อยเท่านั้น