สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศณวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดังนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานก ลาง ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแ ละทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้น ที่ในระยะ 1-2 วันนี้ โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิด ขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย