วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ที่สวนสัตว์ดุสิตได้จัดงาน "ดอกทิวลิปบานบนลานเขาดิน" โดยทางสวนสัตว์ได้นำดอกทิวลิป ดอกไฮยาชิน และดอกแดฟโฟดิล ซึ่งเป็นดอกไม้เมืองหนาวมาจัดตกแต่งบนลานเขาดิน วนา และตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีให้เป็นบรรยากาศแห่งความรั ก พร้อมกับจัดซุ้มดอกไม้รูปแบบต่างๆ และยังมีกิจร่วมสนุกกับคู่สัตว์ต่างๆ เช่น อูฐ กระต่าย ม้าแคระ ช้าง และแพะ เป็นต้น โดยเฉพาะคู่รักที่จดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และเกิดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ให้นำหลักฐานมาแสดงเพื่อเข้าชมสวนสัตว์ดุสิตฟรี พร้อมมีของขวัญมอบให้ และหากคู่สมรสได้จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตดุ สิต จะได้รับบัตรอนุญาตพิเศษสามารถเข้าสวนสัตว์ดุสิ ตฟรี 1 ปี