กุหลาบแดงและขาวรวมกัน : ดอกไม้สำหรับสื่อความหมายให้รู้ว่า สองเราเป็นหนึ่งเดียวกัน

กุหลาบสีชมพู : ดอกไม้สำหรับความงดงามและความอ่อนโยน

กุหลาบสีเหลือง : เป็นดอกไม้ที่บอกเป็นนัยว่า ขอเป็นชู้ทางใจ หรือ หมายถึงความสุข สนุกสนาน ร่าเริง

กุหลาบสีส้ม : ดอกไม้เพื่อบอกความในใจถึงความรักและสิ่งที่ผ่า นมา

กุหลาบแดงเข้ม : แทนคำว่า เธอช่างสวยเหลือเกิน

กุหลาบสีขาว : ดอกไม้สำหรับบอกว่า ฉันรักเธอด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน