อาการที่คาดไม่ถึง เกิดขึ้นก่อนการเกิดหัวใจวาย

1. อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ อยากอาเจียน
2. ปวดกราม หู คอ หรือไหล่
3. มีอาการผิดปกติทางเพศ
4. เหนื่อย อ่อนล้า ไม่มีแรง
5. เวียนศีรษะและหายใจไม่สะดวก
6. ปวดขาหรือบวม
7. นอนไม่หลับ กระวนกระวาย หลับ ๆ ตื่น ๆ
8. มีอาการเหมือนเป็น Flu หรือรู้สึกเหมือนเป็นหวัด
9. หัวใจและชีพจรเต้นเร็ว
10. ไม่อยู่กับร่องกับรอย