จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารเมื่อเกิดผิดปกติ ก็จะเป็นเหตุให้เกิดโรคเกี่ยวกับลำไส้ และต่อเนื่องไปจนถึง โรคอ้วน และ โรคตับ ที่ทำให้มีการติดเชื้อต่อกันได้ ซึ่งการค้นพบที่เกินธรรมดานี้ เกิดขึ้นในหนูทดลองของทีมวิจัยจากเยล

ทีมวิจัยพบสารโปรตีนที่เรียกว่า อินฟลามมาโซมส์ ทำหน้าที่ปล่อยระบบภูมิคุ้มกันออกมาในรูปแบบกลไกการอ ักเสบ เป็นเสมือนตัวตรวจจับจุลินทรีย์ในลำไส้ให้อยู่ในสภาว ะปกติ

โรคไขมันพอกตับเป็นผลมาจากภาวะการเผาผลาญพลังงานที่ข าดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มความผิดปกติจากโรคอ้วนและเบ าหวาน จึงทำให้เกิดภาวะที่มีไขมันโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์อยู ่ในเซลล์ตับ อีกทั้งร้อยละ 5-8 ของผู้ป่วยไขมันพอกตับจะกลายเป็นตับอักเสบ

เมื่อแบคทีเรียตัวร้ายสามารถถ่ายทอดจากหนูตัวหนึ่งสู ่หนูอีกตัวได้ นั่นจึงทำให้หนูที่มีสุขภาพดีอยู่เดิมเริ่มอ้วน ขึ้น เพราะรับจุลินทรีย์ที่มีผลต่อภาวะอ้วนเข้าไปอยู่ในลำ ไส้เสียแล้ว

อีกสมมติฐานหนึ่งของการแพร่กระจายโรคอ้วนที่พบ น่าจะเป็นเพราะหนูกินมูลถ่ายของกันและกัน จึงเป็นโอกาสให้ได้รับเชื้อแบคทีเรียจากลำไส้ของหนูเ ป็นโรค

ผลการศึกษาก็ได้แนะนำให้พิจารณาผู้ที่เป็นโรคอ้วนอย่ างเคร่งครัด เพราะโรคไขมันพอกตับนั้นเกิดการติดเชื้อมากถึง 75-100% ของประชากรผู้เป็นโรคอ้วน และในจำนวนผู้เกิดภาวะไขมันในตับ 20% กำลังพัฒนาไปสู่ขั้นรุนแรง

ก่อนหน้านี้ หากสมาชิกในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกัน ต่างเกิดภาวะไขมันพอกตับหรือโรคอ้วน แน่นอนว่าใครๆ ต่างก็ต้องโทษพันธุกรรม แต่ผลการศึกษาใหม่นี้ได้ชี้ชัดลงไปว่าเป็นเพราะสิ่งแ วดล้อมและการอยู่ร่วมกัน