หลังจากการวิจัยพบว่า มนุษย์เสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจวายสูงขึ้น เมื่อคน ๆ นั้นต้องแบกรับความเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันท ี่รัก เช่น พ่อแม่ ลูก สามี-ภรรยา ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนิท โดยช่วงที่อันตรายที่สุดคือวันแรกที่ทราบข่าวนั ่นเอง

การศึกษาครั้งนี้ส่งตรงจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ศึกษาจากผู้รอดชีวิตจากอาการหัวใจวายราว 2,000 ราย โดยพบว่า ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการหัวใจวายนั้นจะเพิ่มขึ้นในช ่วงสัปดาห์แรกที่คนผู้นั้นทราบข่าวการจากไปของคนที่ต นเองให้ความสำคัญ ทั้งนี้ งานวิจัยบางชิ้นได้ชี้ว่า ระยะเวลาของความเสี่ยงนั้นอาจยาวนานขึ้นในกรณีที่ผู้ เสียชีวิตเป็นสามีหรือภรรยา

ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนั้นส่งผลต่อสุขภาพของผ ู้ที่มีชีวิตอยู่ และมีความผูกพันกับบุคคลที่เสียชีวิตโดยตรง ความเศร้าโศกเสียใจ การนอนไม่หลับล้วนส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกา ย และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตไ ด้