1.โรคหัวใจ และหลอดเลือด
2.โรคหลอดเลือดสมอง
3.ภาวะสมองเสื่อม
4.มะเร็งปอด
5.มะเร็งเต้านม
6.โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
7.ไข้หวัดใหญ่
8.โรคเบาหวาน
9.โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
10.มะเร็งปากมดลูก