111.jpg
ปีให่ม 2012 คนที่ีมีคนรัก ลองคิดดูว่าถ้าปีที่ใกล้จะถึงอาจจะเป็นปีที่โลกแตกแล ้วความรักของพวกคุณจะรักกันจนวินาทีนั้นมาถึงหรือเปล ่า

ก่อนหน้าวันเสาร์ที่ผ่านมา นายแคมปิงเคยกล่าวยอมรับต่อสาธารณชนถึงความผิดพลาดใน การพยากรณ์ว่าปี 2537 จะเป็นปีที่พระคริสต์กลับสู่โลกมนุษย์ และมีรายงานว่าหลังจากวันที่ 21 พฤษภาคมผ่านพ้นไป สำนักงานใหญ่ของเครือข่ายแฟมิลี เรดิโอของนายแคมปิงได้ปิดตัวลง ทั้งนี้ มีรายงานว่าผู้ที่ศรัทธาในคำทำนายของแคมปิง บางคนถึงกับยอมสละทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิต เพื่อรอการขึ้นสวรรค์ในวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่แคมปิง ก็หยิบยกภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของสหรัฐขึ้นมาเปรียบเทียบ ว่า ชาวอเมริกันเพิ่งผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้ง ใหญ่ มีคนมากมายที่ตกงานหรือสูญเสียบ้านเรือน แต่พวกเขาก็ยังอยู่ได้ แคมปิงบอกว่าสำนักงานของเขาไม่ได้มีหน้าที่ให้คำแนะน ำด้านการเงิน แต่มีหน้าที่บอกกับคนว่า ยังมีผู้ที่พวกเขาจะสามารถสนทนาด้วยได้เสมอ นั่นคือ พระเจ้า ขณะที่หลายฝ่ายออกมาโจมตีและเยาะเย้ยประธานแฟมิ ลี เรดิโอ ของนายแคมปิง ที่หลอกลวงกลุ่มผู้ที่หลงเชื่อเพื่อหวังเพียงเงินบริ จาค โดยมีรายงานว่าในช่วงก่อนหน้าที่จะถึงวันเสาร์ที่ผ่า นมา สถานีวิทยุของเขาได้รับเงินบริจาคสูงถึง 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

thainews.prd.go.th