ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ทุ่งดอกซากุระ ที่กกสะทอน ด่านซ้าย ยอดภูลมโล
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชม ดอกซากุระ ที่ตำบลกกสะทอน ด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่เริ่มบาน รับฤดูหนาว เป็นจุด ที่สวยจุดหนึ่ง เพราะมีดอกซากุระหรือพญาเสื้อโคร่งมากที่สุด ในประเทศไทย ที่อยู่รวมกันเป็นทุ่ง
สำหรับ บริเวณนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับ พื้นที่ป่า ที่ชาวบ้านกกสะทอน และชาวเขาเผ่าม้ง นั้น ได้ร่วมปลูกป่าทดแทน แทนพื้นที่ป่าทีเสื่อมโทรมเมื่อหลายปีก่อน การเดินทางนั้นสามารถขับรถขึ้นไปถึงจุดชมดอกซาก ุระ ไปตามเส้นทางบ้านตูบค้อ เข้าไปในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ประมาณ 15 กิโลเมตร ดอกซากุรุ เมืองไทย หรือ พญาเสื้อโคร่งของด่านซ้ายนั้นปลูกในพื้นที่ เขตรอยต่อป่าบ้านกกสะทอนกับเขตอุทยานแห่งขาติภูหินร่ องกล้า รวมๆ แล้ว ประมาณ 1,000 ไร่ หรือประมาณ 100,000 ต้น ขณะกำลังจะบานเกือบเต็มพื้นที่หุบเขากลางป่า ซึ่งคาดว่าในต้นเดือนมกราคม จะบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ 1,000 ไร่ และจะบานไปจนถึงต้นกุมภาพันธ์ เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม แต่วันนี้ก็สามารถที่จะเห็นได้บ้างแล้วส่วนหนึ่งบางจ ุด ประมาณ 30 เปอร์เซนต์ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามของดอกซากุระหร ือดอกต้นพญาเสื้อโคร่ง ที่บานพร้อมกันแล้ว
ในช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางชมดอกซากุระ ได้แล้ว เป็นบางส่วน แต่ต้องประสานไปยัง อบต.กกสะทอน ก่อนการเดินทาง ซึ่งจะต้องมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และสัมภาระ ในการเดินทางล่วงหน้า สภาพอากาศบนยอดภูลมโลนั้น หนาวเย็นเป็นอย่างมาก เฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศา หากวันไหนหนาวจัด อาจจะถึง 5-8 องศาตรงจุดนี้ สูงประมาณ 1,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล

thainews.prd.go.th