การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมงานไหลโคม ล่องโขง ในโอกาสครบ 100 ปี อำเภอโขงเจียม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใ หม่
นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี กล่าวว่า ในโอกาสครบ 100 ปี อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภายใต้ชื่องาน ไหลโคม ล่องโขง ณ บริเวณสวนสาธารณะดอนหินตั้ง อำเภอโขงเจียม ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2555 ภายในงานมีการแสดงดนตรีพื้นเมือง โปงลาง พิณ แคน ไห นิทรรศการอาหารพื้นเมือง คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ชมการไหลโคมรูปกระต่ายส่งท้ายปีเถาะลงสู่แม่น้ำ โขง ร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ปีมะโรง ในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2555 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมการจัดแสดงโคมไฟรูปนักษัตร ทั้ง 12 ราศี ประดับประดาและมีสีสันสวยงาม ตลอดงาน


thainews.prd.go.th