สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต้อนรับ “เก้งเผือก” ตัวแรกของ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ประชาชนได้ชม ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นสักขีพยานในพิธีมอบเก้งเผือก เพศผู้จาก สัตวแพทย์กาญจ์ชัย แสนวงศ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต ให้แก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมีนายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รับมอบพร้อมด้วยพนักงานสวนสัตว์ เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมกันอย่างใกล้ช ิด ณ บริเวณส่วนแสดงเก้งเผือก
นายภิมุข สิมะโรจน์ กล่าวว่า เป็นความโชคดีของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งในช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ และใน กทม. ทางสวนสัตว์ดุสิตได้มีการอพยพสัตว์หนีนำมาไว้ที่สวนส ัตว์เปิดเขาเขียว และเก้งเผือกได้ถูกอพยพมาเช่นกัน และเกิดชื่นชอบในพื้นที่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขีย ว จึงได้มีพิธีส่งมอบในครั้งนี้ สำหรับเก้งเผือก ตัวดังกล่าว มีชื่อว่า ธูป เป็นเพศผู้ เกิดเมื่อ 3 มิ.ย. 2553 ที่มีพ่อชื่อเพชร โดยเพชรเป็นเก้งเผือก พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นต้นกำเนิดลูกหลานเก้งเผือกในสวนสัตว์ไทย

thainews.prd.go.th