เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจับมือสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในปร ะเทศ(สทน.)
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จับมือสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ(สทน.) เปิดเข้าชมพื้นที่กิจกรรมการให้บริการใหม่รองรับการจ ัดงานพืชสวนโลก เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2554

การมาเยือนของคณะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ(สทน. ) นำโดย คุณมัยรัตน์ พีระญาณโกเศส ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) พร้อมคณะสมาชิกสมาคมฯ จำนวนกว่า 140 คน ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่ให้การต้อนรับดูแลคณะฯเป็นอย่ างดี โดยได้เปิดที่พัก Jungle Hut บ้านพักรูปแบบใหม่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เข้าพักเป็นครั้งแรก พร้อมนำคณะเข้าชมกิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท ์ซาฟารีเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รับผลตอบรับเกินความคาดหมายจากผู้ประกอบ การ 48 บริษัท ที่ร่วมลงนามข้อตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเชียงให ม่ไนท์ซาฟารี ในการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวต่อไป
นอกจากนี้ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เปิดเผยแก่คณะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ (สทน.) ว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เตรียมกิจกรรมและบริการใ หม่ๆ ซึ่งจะเปิดให้บริการทันการจัดงานพืชสวนโลก 2554 ประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรม เริ่มจาก ร้านอาหารชมสัตว์ (Giraff) ในการเป็นร้านอาหารรูปแบบใหม่ ไม่เหมือนใคร ที่จะช่วยผ่อนคลายแก่ผู้ใช้บริการ โดยจัดเป็นพื้นที่ร้านอาหารที่ผู้ใช้บริการจะสามารถม องเห็นพฤติกรรมของเหล่าสัตว์ป่าน่ารัก อาทิ ม้าลาย ยีราฟ กวาง และสัตว์ป่าอีกหลายชนิด นอกจากนี้ ได้เพิ่มมูลค่าในการเข้าชมแก่นักท่องเที่ยว โดยเปิดส่วนแสดงของ “อาณาจักรเสือ” (Tiger World) แหล่งรวมเสือหลากหลายสายพันธุ์หายากกว่า 10 ชนิด จำนวน 40 ตัว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมกันอย่างจุใจ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะครอบครัวของเสือโคร่งขาว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเพีย ง 300 ตัวในโลกเท่านั้น ถัดไปคือ สวนสนุกเด็ก ( Children World) อาณาจักรความบันเทิงของเด็กวัย 3-7 ปี ที่มากด้วยการเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ในกิ จกรรมสร้างสรรค์สุดล้ำมากมาย อาทิ Digital Zoo กิจกรรมที่น้องๆ หนูๆ จะสามารถสัมผัสและพูดคุยกับเหล่าสัตว์ป่าสมาชิกของเช ียงใหม่ไนท์ซาฟารี หรือแม้กระทั่งสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในปัจจุบันได้ ด้วยตัวเอง และล่าสุดกิจกรรมน้องใหม่ Senario Paintball ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกสถานการณ์ภายใต้พื้นท ี่ร่มรื่นกว่า 24,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครัน สะอาด ถูกสุขอนามัย มาตรฐานความปลอดภัยสูง พร้อมด้วยสถานการณ์ที่หลากหลาย ทั้งแนวทหาร เกมส์ RPGหลุดโลก ภาพยนตร์ ฯลฯ และที่พักรูปแบบใหม่รองรับการให้บริการในช่วงการท่อง เที่ยวปลายปีนี้