เห็นรูปนี้ครั้งแรกจำไม่ได้ว่าเป็นน้องแพร พริมพิศา เพราะหน้าเธอเปลี่ยนไปนะ