ดร.เดวิด สเปนซ์ จากมหาวิทยาลัยเวส ออนแทรีโอ เปิดเผยว่า การกินไข่แดง 2-3 ใบ จะส่งผลร้ายด้านสุขภาพเท่ากับการสูบบุหรี่ จากผลสำรวจชายและหญิงจำนวน 1,231 คน เชื่อมโยงความเสี่ยงหลอดเลือดอุดตันและหัวใจวาย โดยการศึกษาผู้ป่วยที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 61.5 ปี จากการเข้าร่วมคลินิกป้องกันหลอดเลือดอุดตัน มีการอัลตร้าซาวด์เพื่อดูพื้นที่หลอดเลือดที่เป็นครา บและถามคำถามเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต

และจากการวิจัยพบว่าคราบที่เกาะบนหลอดเลือดเพิ่มขึ้น หลังอายุ 40 ปี โดยการเพิ่มของความเสี่ยงหลังจากมีการสูบบุหรี่และกา รบริโภคไข่แดงเป็นประจำ การศึกษาพบว่าผู้ที่รับประทานไข่แดง 3 ครั้งต่อสัปดาห์มีพื้นที่การเกาะของคราบมากกว่าผู้ที ่กินไข่แดง 2 ครั้งต่อสัปดาห์อย่างมีนัยสำคัญ

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า อายุมีผลต่อการเกิดคราบที่เพิ่มขึ้นบนผนังหลอดเลือดแ ละไข่แดงก็ทำให้เกิดคราบบนผนังหลอดเลือดเร็วขึ้ นด้วย

โดยแนะนำว่าการบริโภคไข่แดงขนาดปกติสำหรับคนที่มีควา มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและการอุดตันของหลอดเลือดค วรหลีกเลี่ยงการบริโภค