วันนี้เราจะแนะนำการท่องเที่ยวที่เขื่อนภูมิพล เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดตาก ได้จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงถ้วยเกียรติยศปร ะดับตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครองราชย์ของพระบาทสมแด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงาน "เขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2555" ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก...

กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
  • การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางไกล ระยะทาง 60 กิโลเมตร
  • การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอบครัว ระยะทาง 16 กิโลเมตร
  • การแข่งขันจักรยานเสือท่องเที่ยว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
  • การแข่งขันจักรยานเสือลำบาก แบ่งเป็นรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี และรุ่นทั่วไป ขี่จักรยานขึ้นสันเขื่อน ระยะทาง 5 กิโลเมตร
  • การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ ระยะทาง 39 กิโลเมตร
  • การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาสมัครเล่น (เสือผู้ชายและเสือผู้หญิง) ระยะทาง 24 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย อาทิ การประกวดจักรยานโบราณที่หาชมได้ยาก การเยี่ยมชมร้าน และพบปะพูดคุยเรื่องจักรยานกับร้าน ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โดยตรงในราคาสุดพิเศษ และการจำหน่ายสินค้า otop ชั้นนำ จากตำบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดตาก ฯลฯ