มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อนุญาตเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาย แต่งกายเป็นหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ หลังนายบารมี พาณิช หรือ เด่นจันทร์ ยื่นเรื่องแสดงความจำนง พร้อมกับใบรับรองแพทย์ ยืนยันว่า จิตใจตรงข้ามกับเพศแท้ ที่เหมือนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัด ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในระเบียบที่กำหนดและความเหมาะสม

โดย นายบารมี หรือเด่นจันทร์ มีความมุ่งมั่นตั้งแต่เข้าเรียนปี 1 ว่าจะต้องแต่งกายเป็นบัณฑิตหญิงให้ได้ในวันแห่งความส ำเร็จในชีวิต เพราะทำใจไม่ได้ที่จะต้องตัดผมสั้นนุ่งกางเกงเข้ารับ ปริญญา ซึ่งถือเป็นอ้างเป็นการทำร้ายจิตใจอย่างแสนสาหั ส

ด้านมหาวิทยาลัยชี้เหตุให้สาวประเภทสองแต่งหญิงรับปร ิญญาได้ เพราะปัจจุบันสังคมเปิดกว้างและเห็นใจนักศึกษากลุ่มน ี้ ที่เหมือนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัด แต่ต้องอยู่ในระเบียบที่กำหนดและความเหมาะสม