ทีมนักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองได้ถึง 5 รางวัล จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาต ิ ครั้งที่ 8 International Exhibition for Young Inventors 2012(IEYI) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2555 ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 9 ประเทศ

ผลงานที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย
  • เครื่องดักจับแมลงวัน รูปแบบใช้น้ำเป็นตัวกำจัด เพื่อโลกสีเขียว ของนายวรัญญู ทปภูผา และนางสาวกรรณิการ์ ไชยศรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา
  • ที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ด้วยฮูบลาฮูบ ของ นาย อภิสิทธิ์ รรณรังษี และ นายจักรกริช บุบผา โรงรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ผลงาน
  • เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมบำบัดน้ำเสีย ของ นาย วีรชัย สำเภา และนาย อาทิตย์ อัฐพร โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่
  • ชุดอุปกรณ์ผสมเกสรดอกสะตอ ของนาย ณัฐพงษ์ ชิณรา และ นางสาวนันทกานต์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • เครื่องเก็บขยะในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของ นาย เนติพงษ์ ยาประเสริฐ และนาย ณัฐวุฒิ บุญเรือง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนผลงานที่ได้รับการประเมินให้ได้รับคะแนนสูง สุด 3 ลำดับคณะกรรมการ IEYI ยังพิจารณา มอบรางวัลแกรนด์ อวอร์ด 3 รางวัล ได้แก่ผลงาน
  • บานพับประตูท้าลม ของเด็กและเยาวชนจากฮ่องกง
  • การใช้ขยะจับขยะน้ำ ของเด็กและเยาวชนจากประเทศมาเลเซีย
  • รถยกย้ายผู้ป่วย ของเด็กและเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น


นอกจากนี้ เด็กไทย ยังได้คว้าชัยชนะในระดับเหรียญเงิน จำนวน 7 ผลงาน และระดับเหรียญทองแดง จำนวน 18 ผลงาน จากการประกวดในครั้งนี้ประเทศไทย ได้รางวัลรวม 30 รางวัลมากเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศมาเลเซีย