เนื่องจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของญี่ป ุ่น yomiuri ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถึงการเดินทางกลับประเทศไทยว่า จะต้องรอจนกว่าการตรวจสอบที่ชัดเจนเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงจะรอและดูการพิจารณาของรัฐสภา ในกรณีร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ ที่จะกำหนดให้นิรโทษกรรมแก่บุคคล หรือกิจกรรมทั้งหมดรวมทั้งตนเองที่มีส่วนร่วมในความร ุนแรงทางการเมืองและการกระทำผิดกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2548-2553

พ.ต.ท.ทักษิณ ยังได้ให้สัมภาษณ์อีกว่า หากได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ก็ยังจะทำสิ่งที่เคยทำเหมือนเดิม ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่า ไม่จงรักภักดีนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า เป็นแค่กลุ่มคนที่หวาดระแวงความนิยมที่แข็งแกร่งในตน เองเท่านั้น