พะลวยอยู่ที่ไหน แม้กระทั่งคนสุราษฎร์เองยังแทบไม่รู้จัก

เกาะพะลวย เป็นเกาะที่ถูกเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั กษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้จัดทำโครงการเกาะพลังงานสะอาด พะลวย กรีนไอส์แลนด์ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร ษาครบ 84 พรรษา และตอบสนองต่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือ กให้ได้ 25% ภายใน 10 ปี ทั้งยังเป็นต้นแบบของเกาะพลังงานสะอาดที่จะนำไปใช้ใน พื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต

นอกจากนั้น เกาะพะลวยยังเป็นหนึ่งในเกาะพลังงานสะอาดเพียงไม่กี่ แห่งในโลก ได้แก่ เกาะแซมโซ ประเทศเดนมาร์ก เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ และเกาะพูเลา อูบิน ประเทศสิงคโปร์